Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.03.2015

Za wszystkie złożone ofiary, za przygotowanie stacji oraz dzieci i młodzieży do przeprowadzenia „Dróg Krzyżowych”, policji i Straży Pożarnej za zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej także za wszelką pomoc i życzliwość, składamy serdeczne „Bóg zapłać.

Okazja do spowiedzi w kościele św. Mateusza z udziałem zaproszonych kapłanów w poniedziałek od 9.00 – 10.00, 11.00 – 12.00, od 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00.

I rocznicę Chrztu obchodzili w lutym: Ksawery Karkowski, Michał Bartkowiak i Maksymilian Cegłowski. Zapraszamy z rodzicami w poniedziałek na wieczorną Mszę św. po której dla dzieci i rodziców specjalne błogosławieństwo.  

Nabożeństwo do Ojca Pio z adoracją Jego relikwii, we wtorki w łączności z wieczorną Mszą św.

W tym tygodniu w Wielki Piątek przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi tylko w środę od 16.30 z udziałem ojca franciszkanina. Chorych i starszych odwiedzimy z sakramentami św. wyjątkowo we wtorek. Jeden ksiądz wioski od Sielinka, drugi w mieście. Początek od 8.30.

Zbiórka wszystkich ministrantów w czwartek, piątek i sobotę o 9.00.

Rozpoczynamy Wielki Tydzień.

WIELKI CZWARTEK dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Dzieci modlące się za kapłanów w Misji św. Teresy zapraszamy na spotkanie o 11.00 do naszego kościoła. Msza Wieczerzy Pańskiej o 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 24.00.

WIELKI PIĄTEK Dzień Śmierci Krzyżowej Naszego Pana. O g. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Droga Krzyżowa. Nabożeństwo Krzyża rozpocznie się o g. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 24.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły od którego nie ma dyspensy.

WIELKA SOBOTA to dzień zadumy i modlitwy. Adoracja przy Grobie Pańskim od 8.00 do 21.00. Dzieci I Komunijne przychodzą ze świecami na uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych o g. 9.30. Uroczysta Msza Rezurekcyjna z procesją o 21.00. Na Mszę proszę zabrać świece na odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych. Święcenie potraw w kościele od 9.00 do 16.00 co godzinę, w Łęczycach o 15.00, w Jastrzębnikach o 15.20, w Porażynie o 15.40, w Kopankach o 16.00, w Sielinku o 16.20 i w Terespotockich o 16.40. Postarajmy się by sprawy doczesne nie przeszkodziły nam w duchowym przeżyciu Świętego Triduum Paschalnego.

W przyszłą niedzielę UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Msze w Jastrzębnikach i Kopankach o 7.45, w kościele o 9.00, 10.15, 11.30 i 15.30. W poniedziałek drugi dzień Świąt. Msze według porządku niedzielnego. Przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszek na KUL i WT.

Koperty na Daninę diecezjalną, którą ks. Abp wyznaczył na 1,60 zł. od mieszkańca parafii, są wyłożone z tyłu kościoła. Można je składać do koszyków w czasie nabożeństw lub w Biurze Parafialnym.

 

 

 

 .

 

 

 

 

.